top of page

Regulamin zajęć w Aplauz Vocal Academy 

1. Zajęcia w Aplauz Vocal Academy odbywają się online, za pomocą aplikacji ZOOM. 

2. Do przeprowadzenia zajęć potrzebne jest stabilne połączenie internetowe oraz telefon, tablet lub komputer z kamerką.

3. Uczestnicy i Trenerzy Wokalni, na zasadzie wzajemnego szacunku, łączą się online o ustalonej wcześniej godzinie. 

4. Ewentualne spóźnienie się na zajęcia przez uczestnika, będzie odejmowane od czasu zajęć (o ile nie było wcześniej ustalone z trenerem i nie było spowodowane problemami technicznymi aplikacji ZOOM). 

5. W przypadku spóźnienia trenera wokalnego (bez wcześniejszego poinformowania uczestnika), każda minuta zajęć musi zostać odrobiona tego samego dnia, bądź po uzgodnieniu dogodnego terminu. 

6. Zajęcia muszą odbywać się w pomieszczeniu gdzie dziecko może się skupić i w którym nie słychać odgłosów dnia  codziennego. Pomieszczenia w których NIE mogą odbywać się zajęcia: kuchnia, łazienka, ogólnodostępny salon itp 

7. Z trenerem wokalnym łączy się wyłącznie dziecko (za wyjątkiem pierwszych zajęć, bądź na wyraźną prośbę trenera wokalnego). 

8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest uiszczenie opłaty za miesiąc z góry (do 5 dnia każdego miesiąca) oraz podpisanie umowy z Organizatorem. 

9. Każdy uczestnik zajęć musi zachowywać się zgodnie z normami społecznymi, wszelkiego rodzaju sprzeczki czy przepychanki słowne z trenerami wokalnymi nie będą tolerowane i uczestnik może zostać wydalony z zajęć. 

10. Trenerzy wokalni Aplauz Vocal Academy, zobowiązują się do kształcenia głosu uczestnika zajęć zgodnie z programem nauczania Studia Piosenki Estradowej HIT. 

11. Podczas zajęć grupowych uczestnicy proszeni są o natychmiastowe włączenie przycisku MUTE w aplikacji ZOOM. Mikrofon może zostać włączony wyłącznie za przyzwoleniem trenera wokalnego. 

12. Zajęcia grupowe prowadzone będą przez kadrę Studia Piosenki Estradowej HIT, na zmianę. Do zajęć grupowych nie jest przypisany konkretny nauczyciel. 

13. Zajęcia indywidualne odbywać się będą z tym samym trenerem wokalnym przez cały okres umowy. 

14. Wszelkie skargi/ zażalenia, będą przyjmowane WYŁĄCZNIE w formie pisemnej na adres email: info@aplauzfestiwal.co.uk

P.S 

Zajęcia prowadzone są w języku polskim.

bottom of page